Archive for Devagandhari

MahishASura MardhinI SrI CAmuNDEshwarI

Posted in Durga with tags , , , , , , , , , , , , , on April 19, 2017 by Melody

 

YouTube link:  https://www.youtube.com/watch?v=aY4-yLsIU80&feature=youtu.be

dEvagAndhArI       rUpakam       Nagpur Srinivasan

25.11.2011 Madras 9.11AM (Modified on: 22.03.2017)

 

Pallavi

MahishASura MardhinI SrI CAmuNDEshwarI

dAridraya dhwamSinI SharvANI (MahishASura)

anu pallavi

HE durGE Vishwa jananI trailOkya VASinI….

MAhEshwarapriyE MAtangi VishAlAkshi………. (MahishASura)

caraNam

Sakala JIva Sam rakshakI ambA Sarva Shatru vinAshinI….

Sarva shakti pradAyakI tvam Sarva tatva vidvAmSinI……

BhaktAbhIshTa PradAyinI ParamEshwarI PArvatI…………

trAhi mAm mama pApa krutyam pAhi mAm bhava SAgarAt (MahishASura)

 

தேவகாந்தாரீ   ரூபகம்   நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்

25.11.2011   மதராஸ் 9.11AM   (திருத்தப்பட்ட நாள்: 22.03.2017)

 

பல்லவி

மஹிஷாஸுர மர்தினீ ஸ்ரீ சாமுண்டேஷ்வரீ

தாரித்ரய த்வம்ஸினீ ஷர்வாணீ (மஹிஷாஸுர)

அனு பல்லவி

ஹே துர்கே விஷ்வ ஜனனீ த்ரைலோக்ய வாஸினீ….

மாஹேஷ்வரப்ரியே மாதங்கி விஷாலாக்ஷி………. (மஹிஷாஸுர)

சரணம்

ஸகல ஜீவ ஸம் ரக்ஷகீ அம்பா ஸர்வ ஷத்ரு வினாஷினீ….

ஸர்வ ஷக்தி ப்ரதாயகீ த்வம் ஸர்வ தத்வ வித்வாம்ஸினீ……

பக்தாபீஷ்ட ப்ரதாயினீ பரமேஷ்வரீ பார்வதீ…………

த்ராஹி மாம் மம பாப க்ருத்யம் பாஹி மாம் பவ ஸாகராத் (மஹிஷாஸுர)

%d bloggers like this: