Archive for August, 2011

viraindODi vA mAmayilERi vA

Posted in Murugan with tags , , , , , , , , , , , , , on August 31, 2011 by Melody

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=_zfpcFKSoM8 

 

KAnaDA         rUpakam     Nagpur Srinivasan

25.04.1966    Calcutta     07.30 PM (Modified on: 21.08.2011)

 

Pallavi

viraindODi vA mAmayilERi vA 

vinai tIrttu enaik kAttiDavE parivuDan (viraindODi)

a. pallavi

tisaiyaRiYAmal tigaittu niRkinREn

bAlanE guNasIlanE vazhi kATTiDavE nI (viraindODi)

saraNam

matiyizandu nAn pizhai pala purindEn

unai maRandu vasam izhandu tirindEn

kaninda pazam pOl kARRinilADi

kaninda pazam pOl UzikkARRinilADi

uDal taLarndu manam miga vADinEn

tuDikkum ennuyir pirindu pOgumun

tuyar tuDaittiDa viraivinil vA

oru padaikkum manattin bhayattai agaRRa

karattai virittu aNaikka vA

tinaippuna vaLLi dEvasEnaiyuDan

enaiyum sErttukkoLvAyA?

aDimai urugi unai azhaikkiREn

un  sevi tanil en muRai vizhavillaiyO

tiru murugA, KadirvElA oru muRaiyAgilum varuvAyO?

nADinEn umai bAlakA enaiyATkoNDaruLa (viraindODi)

 

 

கானடா       ரூபகம்     நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்    

25.04.1966     கல்கத்தா   07.30 PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 21.08.2011)

 

பல்லவி

விரைந்தோடி வா மாமயிலேறி வா 

வினை தீர்த்து எனைக் காத்திடவே பரிவுடன் (விரைந்தோடி)

 

. பல்லவி

திசையறியாமல் திகைத்து  நிற்கின்றேன்

பாலனே குணசீலனே வழி காட்டிடவே நீ (விரைந்தோடி)

 

சரணம்

மதியிழந்து நான் பிழை பல புரிந்தேன்

உனை மறந்து வசம் இழந்து திரிந்தேன்

கனிந்த பழம் போல் காற்றினிலாடி

கனிந்த பழம் போல் ஊழிக்காற்றினிலாடி

உடல் தளர்ந்து மனம் மிக வாடினேன்

துடிக்கும் என்னுயிர் பிரிந்து போகுமுன்

துயர் துடைத்திட விரைவினில் வா

ஒரு பதைக்கும் மனத்தின் பயத்தை அகற்ற

கரத்தை விரித்து அணைக்க வா

தினைப்புன வள்ளி தேவசேனையுடன்

எனையும் சேர்த்துக்கொள்வாயா?

அடிமை உருகி உனை அழைக்கிறேன்

உன் செவிதனில் என் முறை விழவில்லையோ?

திரு முருகா கதிர்வேலா ஒரு முறையாகிலும் வருவாயோ?

நாடினேன் உமை பாலகா எனையாட்கொண்டருள (விரைந்தோடி)

KaNNan kathAmrutamE

Posted in KrushNan with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on August 15, 2011 by Melody

This narrates the main KrushNa lIlais in a nutshel and I thought it would be a gift for the ensuing KrushNAshTami. It is a bhajan type song and not in the kriti format.

 

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=4q1kF7KlUCE 

 

Sindubhairavi        Adi       Nagpur Srinivasan

30.11.1965  Calcutta 06.00 AM (Modified on: 09.08.2011)

 

Pallavi

KaNNan kathAmrutamE kaRkaNDu pOlAgumE (KaNNan)

saraNam

01. dEvaki vaSudEvar maindanAyppAril naLLiravil piRanda (KaNNan)

02. nandagOpanum YashOdaiyum anbuDan aravaNaittu vaLartta GOkulak (KaNNan)

03. mAyappUtanaiyum mAyAvigaL palarum mOkshamaDaiyac ceyda (KaNNan)

04. GOvardana giriyaik kuDaiyAy piDitta GOpAlan nIlavaNNan mAyak (KaNNan)

05. KALinga nardhanam seydu AyargaLaik kAttu rakshitta engaL tiruk (KaNNan)

06. uddhavar agandaiyai azhikka rAdhaiyiDam tUdu anuppiyavan anda (KaNNan)

07. rRukmiNiyai maNandu, Satya BhAmAviRkum vazhi kATTiya nEsan avan (KaNNan)

08. vENuvin nAdattAl bhuvanam tanai ANDa puNyan purushOttaman (KaNNan)

09. Pala rUpam pala nAmam koNDE GOpiyarai magizhvitta  aRpudanAm (KaNNan)

10. Atma naNban SudA…mAvin vaRumaiyai nIkki aruL seydavan Kamalak (KaNNan)

11. KamSAdiyOrgaLai azhittu yadukulam kAtta kamanIyanAm kaliyuga (KaNNan)

12. PANDavaruDan kUDi  kauravarai mAyttu pAr pugazhum GItaitanait tanda (KaNNan)

 

 

ஸிந்துபைரவி   ஆதி    நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்    

30.11.1965   கல்கத்தா 06.00 AM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 09.08.2011)

 

பல்லவி

கண்ணன் கதாம்ருதமே கற்கண்டு போலாகுமே (கண்ணன்)

சரணம்

01. தேவகி வஸுதேவர் மைந்தனாய்ப் பாரில் நள்ளிரவில் பிறந்த (கண்ணன்)

02. நந்தகோபனும் யஷோதையும் அன்புடன் அரவணைத்து வளர்த்த கோகுலக் (கண்ணன்)

03. மாயப்பூதனையும் மாயாவிகள் பலரும் மோக்ஷமடையச் செய்த (கண்ணன்)

04. கோவர்தன கிரியைக் குடையாய் பிடித்த கோபாலன் நீலவண்ணன் மாயக் (கண்ணன்)

05. காளிங்க நர்தனம் செய்து ஆயர்களைக் காத்து ரக்ஷித்த எங்கள் திருக் (கண்ணன்)

06. உத்தவர் அகந்தையை அழிக்க ராதையிடம் தூது அனுப்பியவன் அந்த (கண்ணன்)

07. ருக்மிணியை மணந்து, ஸத்ய பாமாவிற்கும் வழி காட்டிய நேசன் அவன் (கண்ணன்)

08. வேணுவின் நாதத்தால் புவனம் தனை ஆண்ட புண்யன் புருஷோத்தமன் (கண்ணன்)

09. பல ரூபம் பல நாமம் கொண்டே கோபியரை மகிழ்வித்த அற்புதனாம் (கண்ணன்) 

10. ஆத்ம நண்பன் ஸுதா…மாவின் வறுமையை நீக்கி அருள் செய்தவன் கமலக் (கண்ணன்)

11. கம்ஸாதியோர்களை அழித்து யதுகுலம் காத்த கமனீயனாம் கலியுக (கண்ணன்)

12. பாண்டவருடன் கூடி கௌரவரை மாய்த்து பார் புகழும் கீதைதனைத் தந்த (கண்ணன்)

Uzhvinai endan vizhitanai

Posted in Shivan with tags , , , , , , , , , , on August 8, 2011 by Melody

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=dY2rOrdibdk 

KaylANa VaSantam    Adi      Nagpur Srinivasan

17.09.1965    Calcutta   02.40 PM (Modified on: 07.08.2011)

Pallavi

Uzhvinai endan vizhitanai maRaittiDa

unmattanAy unai maRandEnE nAn (Uzhvinai)

a. pallavi

cinmayamAna cidAnanda rUpanE

tEjOnmayamAna tillai nAtanE (Uzhvinai)

saraNam

kallinAlAna vEzham karumbuNNum un

karuNaiyAl kal manam karaindE urugum

kallAlin kIzhamarndu SanakAdiyOrkku

~nAnamaLitta SatguruvE SadAsivanE (Uzhvinai)

கல்யாண வஸந்தம்   ஆதி      நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்    

17.09.1965    கல்கத்தா 02.40 PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 07.08.2011)

பல்லவி

ஊழ்வினை எந்தன் விழிதனை மறைத்திட

உன்மத்தனாய் உனை மறந்தேனே நான் (ஊழ்வினை)

அ. பல்லவி

சின்மயமான சிதானந்த ரூபனே

தேஜோன்மயமான தில்லை நாதனே (ஊழ்வினை)

சரணம்

கல்லினாலான வேழம் கரும்புண்ணும் உன்

கருணையால் கல் மனம் கரைந்தே உருகும்

கல்லாலின் கீழமர்ந்து ஸனகாதியோர்க்கு

ஞானமளித்த ஸத்குருவே ஸதாசிவனே (ஊழ்வினை)

uLLamenum kOyilil dEvanE

Posted in Shivan with tags , , , , , , , , , on August 7, 2011 by Melody

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=7G66UT2_YTc 

 

BehAg       rUpakam       Nagpur Srinivasan

02.10.1965    Calcutta     08.45 PM (Modified on: 05.08.2011)

 

Pallavi

uLLamenum kOyilil dEvanE

pUjippEn unai IsanE en nEsanE (uLLamenum)

a. pallavi

KaLLam niRainda kaliyugam idanil

KaTTiyaNaittenaik kATTiDavE (uLLamenum)

saraNam

piRavippiNiyagaRRip paramanE undan

pAdAravindattil sErttiDavE

mAsumaruvaRRa mAmaNiyE perum

tEsuDaiya pemmAnE aruLALa (uLLamenum)

 

 

பெஹாக்     ரூபகம்     நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்    

02.10.1965     கல்கத்தா       08.45 PM   (திருத்தப்பட்ட நாள்: 05.08.2011)

 

பல்லவி

உள்ளமெனும் கோயிலில் தேவனே

பூஜிப்பேன் உனை ஈசனே என் நேசனே (உள்ளமெனும்)

அ. பல்லவி

கள்ளம் நிறைந்த கலியுகம் இதனில்

கட்டியணைத்தெனைக் காத்திடவே (உள்ளமெனும்)

சரணம்

பிறவிப்பிணியகற்றிப் பரமனே உந்தன்

பாதாரவிந்தத்தில் சேர்த்திடவே

மாசுமருவற்ற மாமணியே பெரும்

தேசுடைய பெம்மானே அருளாளா (உள்ளமெனும்)

ParindEyenakkaruLakkUDAdA

Posted in Murugan with tags , , , , , , , , , , , , , , , on August 5, 2011 by Melody

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=AMMS3nFUmds 

 

SahAnA   Adi     Nagpur Srinivasan

13.06.1965 Pudukkottai 04.45 PM (Modified on: 04.08.2011)

 

Pallavi

ParindE enakkaruLakkUDAdA?

ParandAman marugABAla SubramaNyA (ParindE)

a. pallavi

aRiya maRandEn enakkaRivaLitta unnai

siRiyEn seyda pizhaiyai mannittu manamirangi (ParindE)

saraNam

BhaktarkkanukUlA pazhamAykkaninda sIlA

I..sankkugan..da nE..sA umai.. BAlA

KA..mak krO..da mO..ha lO..bap

PAzhvinaigaL enaic…. cUzhA..diru….kka (ParindE)

 

 

ஸஹானா     ஆதி    நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்    

13.06.1965   புதுக்கோட்டை   04.45 PM   (திருத்தப்பட்ட நாள்: 04.08.2011)

 

பல்லவி

பரிந்தே எனக்கருளக்கூடாதா?

பரந்தாமன் மருகாபால ஸுப்ரமண்யா (பரிந்தே)

அ. பல்லவி

அறிய மறந்தேன் எனக்கறிவளித்த உன்னை

சிறியேன் செய்த பிழையை மன்னித்து மனமிரங்கி (பரிந்தே)

சரணம்

பக்தர்க்கனுகூலா பழமாய்க்கனிந்த சீலா

ஈ.சனுக்குகந்த நே.சா உமை.. பாலா

கா.ம க்ரோ.த மோ.ஹ லோ.பப்

பாழ்வினைகள் எனைச்…. சூழா..திரு….க்க (பரிந்தே)

ODi vA vA kandA

Posted in Murugan with tags , , , , , , , , , , , on August 3, 2011 by Melody

YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=Z–UFAJD-2A   

Mishra mAND        Adi       Nagpur Srinivasan

20.07.1965 Calcutta 03.00 PM (Modified on: 26.07.2011)

Pallavi

ODi vA vA kandA ODi vA vA

OnkArapporuLE bhajikkum en mun nI (ODi)

saraNam

kOla mayilERum guruparanE kuRa

vaLLiyai maNanda guNasIlanE

mAl marugA vaDivElavanE…….

nAnmaRaipporuLE nAn kANa nI vA (ODi)

tIrAda tunbattait tIrttiDavE inda

dInan enaikkaDaittERRiDavE

pArAmukham tavirttu parivuDanE nI

vArAdu pOnAl uyir tariyEn (ODi)

மிஷ்ரமாண்ட்  ஆதி நாகபுரி ஸ்ரீனிவாஸன்    

20.07.1965 கல்கத்தா 03.00 PM (திருத்தப்பட்ட நாள்: 26.07.2011)

பல்லவி

ஓடி வா வா கந்தா ஓடி வா வா

ஓங்காரப்பொருளே பஜிக்கும் என் முன் நீ (ஓடி)

சரணம்

1. கோல மயிலேறும் குருபரனே குற

வள்ளியை மணந்த குணசீலனே

மால் மருகா வடிவேலவனே…….

நான்மறைப்பொருளே நான் காண நீ வா (ஓடி)

2. தீராத துன்பத்தைத் தீர்த்திடவே இந்த

தீனன் எனைக் கடைத்தேற்றிடவே

பாராமுகம் தவிர்த்து பரிவுடனே நீ

வாராது போனால் உயிர் தரியேன் (ஓடி)


%d bloggers like this: